Fuzuli:”Selam verdimi rüşvet değildir deyü almadılar”

fuzuli kimdir

Fuzuli’nin Şikayetname‘sinde geçen bu söz 16. yüzyıl başlarındaki toplum yapısını, adalet ve hukuk anlayışını tasvir eden önemli bir sözdür.

Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden olan Fuzuli, iyi bir öğrenim görmüş, özellikle İslam bilimleri, tasavvuf, İran edebiyatı konularında çalışmalar yapmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça divanlarında bulunan şiirleri, bu üç dili de çok iyi kullandığını, onların bütün inceliğini kavradığını göstermektedir. Divanlarında söz sanatlarını en usta şekilde kullanmıştır. Şiirlerinin yanı sıra hekimlik dahil birçok başka konularda da eserler vermiştir.

Şiirde “Fuzuli” adını alış sebebini Farsça “Divan“ının girişinde, “kendi şiirlerinin başkalarınınkilerle karşılaştırılması” olarak açıklar. İşe yaramayan, gereksiz gibi anlamlara gelen “fuzuli” sözcüğünün başka bir anlamı da “erdem“dir. Onun bu iki karşıt anlamdan yararlanmak amacını güttüğünü ileri sürenler de vardır.

Fuzuli, Bağdat civarında fakir bir yaşam sürmüştür. Kanuni‘ye yazdığı bir mektupla durumunu belirtmiş ve devlet hazinesinden kendisine maaş bağlanmasını istemiştir. Padişah, kendisine bir berat göndermiş ve bu beratta Fuzuli’ye maaş bağlanmasını istemiştir. Fuzuli, beratını alır almaz vakıf idaresine gitmiş ve beratın gereğinin yerine getirilmesini, günlük 9 akçelik maaşının ödenmesini istemiştir. Ne var ki aradan haftalar, aylar geçmiş, ama Fuzuli maaşını alamamıştır. Tekrar tekrar vakıflara gitmiş ve sonuç alamayınca memurlarla arasında geçen diyaloğu ve uğradığı haksızlıkları Nişancı Paşa (Padişahın Genel Sekreteri) Celalzade‘ye “Şikayetname” olarak yazmıştır.

Selam verdim, rüşvet değil deyü almadılar.” ifadesi bu şikayetnamenin baş tarafında geçer. Fuzuli’nin “dedim, dediler” şeklinden aktardığı konuşma o dönemin yolsuzluklarını, ahlaka, islam dininin özüne aykırı davranışları sergilemesi bakımından önem taşımaktadır.

Facebook"
Fuzuli:”Selam verdimi rüşvet değildir deyü almadılar”
11 Ocak 2014, 2.446 views kere okundu.

Yorumlarınız Bizim İçin Çok Değerli
Bu site portal içeriği ile ön plana çıkmaktadır. Şarkı Sözü, şiirler, oyun oynayabilir, video izleyebilir, gündeme dair haberlere ulaşabilirsiniz. Kısacası vazgeçemeceğiniz bir sitedesiniz. Site Haritası